مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد اول
بررسي وضعیت فقهی - حقوقی شرط عدم تمکین و استمتاع در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و آیات و روایات
افسانه سامری ، منصور امیرزاده جیرکلی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (511 KB)
بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه نوعمل گرایی ( رورتی) و اسلام ( علامه طباطبایی)
پروانه دودمان، عباس قلتاش، حیدراسماعیل پور
9-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (507 KB)
بررسی تربیت اجتماعی سبک زندگی فرهنگ ایران و اسلام
حیدر اسماعیل پور، پروانه دودمان، علی اصغر ماشینچی
16-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (408 KB)
تحلیل مبانی فلسفی ساختار آموزش در آموزش عالی
سید احمد هاشمی ، پروانه دودمان ، فروغ هاشمی، رویا بویری
23-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (348 KB)
بررسی ارزش شناسی فارابی ودلالت های آن درتعلیم وتربیت
مختاررنجبر، نهضت صفایی ، پروانه دودمان
31-37
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (465 KB)
نسبت زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه کانت و کاربرد آن در تعلیم و تربیت
پروانه دودمان، حیدراسماعیل پور، مرضیه باقری
38-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (614 KB)
پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبر
علیرضاسایبانی، ابوطالب خلیلی
50-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (782 KB)
بررسی فقهی و قانونی مباشرت وتسبیب در قتل
جمال رضایی حسین ابادی، هاجر عبودی
60-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
بررسی فقهی و حقوقی مبانی جرم انگاری مباشرت در جرم انتقال مال غیر
جمال رضایی حسین ابادی، فاطمه امیرمحمدی
69-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (716 KB)
اکراه در قتل
جمال رضایی حسین ابادی، بیتا دستفرژ
79-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (562 KB)
انواع تأکید در نهج الفصاحه
حسن اسماعیل زاده، حکیمه رستمی
90-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
بررسی قاعدۀ دَرء از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
حسین خرم دل، نادر مختاری افراکتی
98-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (501 KB)
تاریخ پیدایش تشیع در سیستان
حلیمه رضایی
108-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (592 KB)
گذری برسنجه های عاطفه درحوزه بلاغت علوی
زینب رحیمی، پروانه دودمان، عبدالله موحدی محب، سکینه محمدی
116-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (697 KB)
آزادی در اندیشه غزالی، هگل و کانت
سید سعید صفوی، جوانمیر عبدالهی
129-137
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (607 KB)
مفهوم عدالت در راستای رعایت حقوق شهروندی در دادگاه ها و دادسرای نظامی
صادق تبریزی
138-150
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (764 KB)
چالشهای وکالت در دعاوی حقوقی
صالح یمرلی، زهرا وحیدی قلانلو
151-162
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (540 KB)
تحلیل حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تأملی بر انتقال مالکيت در بيع مال آينده
عادل خوشنوا
163-171
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (645 KB)
مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو
کریم علیزاده، فرید آزاد بخت
172-182
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (629 KB)
بررسي جامعیت و فراگیر بودن مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم از منظر قرآن
مجتبی گودرزی
183-189
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (595 KB)
نقش اراده در تنظيم روابط حقوق خصوصي و مقايسه تطبيقي آن در فقه اماميه و قانون وضعي
محمد شریعتی فرد، حسین شریعتی فرد
190-202
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (554 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد