مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 - جلد سوم
بررسی تطبیقی علل دروغگویی از منظر قرآن و روان شناسان
سید علی آل یاسین، اعظم زارع
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (817 KB)
اشتباه قاضی در مقام صدور واجرای حکم ونحوه جبران خسارت آن
فهیمه ملک‌زاده
14-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (673 KB)
مقایسه نظرات امام خمینی و آخوند خراسانی در مبحث صحیح و اعم
ناصرسلمانی ایزدی، زهرامکارم
28-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (468 KB)
بررسی عوامل مرتبط با وقوع پدیده همسرکشی بین سال های 1378 تا 1393 در استان کرمان
محمد امیرمحمدی، امین الله زمانی
35-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (700 KB)
ارتباط معنادار آیه «تطهیر» با بناهای گنبدی و طاقی در اماکن مذهبی
بی بی زینب حسینی ، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
44-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1016 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد