مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 -جلد دوم
جايگاه سياست در دين از ديدگاه امام خميني (ره)
حوريه‌سادات معصوم، آتنا کاردل
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (448 KB)
بـررسـی مسئـله ارث قبـل و بعـد از اسـلام
اکرم شکرالله بروجردی
8-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (656 KB)
ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با حقوق نرم افزار در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
محدثه عابدکهخاژاله ، عطاالله صالحی، محمدرضا امیرمحمدی
18-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (540 KB)
درنگی در شرايط احصان زن و مرد در زناي محصنه
طيبه بلوردی
32-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (608 KB)
تحلیل و بررسی معامله از دیدگاه حقوق و اقتصاد
گلشاد گیلانی گیچه ، دلشاد گیلانی گیچه
45-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (583 KB)
نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادی و بررسی معیار ضعف در قوانین ایران
گلشاد گیلانی گیچه، سلمان علیپور قوشچی
57-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (536 KB)
بررسی مفهوم اصل آزادی قراردادی و اهداف دولت ها از مداخله در قراردادها
گلشاد گیلانی گیچه، سلمان علیپور قوشچی
67-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (461 KB)
بررسی معامله با حق استرداد: نگاهی به بیع شرط از منظر قانون مدنی و قانون ثبت
گلشاد گیلانی گیچه، سلمان علیپور قوشچی
73-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (466 KB)
بررسی مشروعیت جبران خساراتِ مازاد بر دیه
فاطمه شوری
79-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (462 KB)
نقد و بررسی محدودیت های قانونی مدیران تصفیه درحقوق ایران
صمدسوری، محبوبه عبداللهی
88-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (486 KB)
تاریخ تحولات مجازات جسمانی در ایران
علیرضا شایق
99-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (449 KB)
مطالعه تطبیقی رشا و ارتشا در بخش خصوصی
علیرضا شایق، محمدجواد رحیمی نسب
108-123
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1037 KB)
بررسی حقوقی جعل رایانه ای در حقوق کیفری ایران
علیرضا شایق
124-137
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (639 KB)
تفکیک قوا در فقه و قانون
فائزه سلیم زاده کاکرودی
138-146
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
الگوي روابط متقابل معنويّت و عقلانيّت اسلامي در تعامل با هوش
سید علی آل یاسین، شیوا علیپور کتیگری، ستاره فیروزی
147-162
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1067 KB)
خواب و رویا از منظر اسلام و روانشناسی
زیبا استاد زاده، سید علی آل یاسین
163-180
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (783 KB)
ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ایران
سیده نرجس فاطمی
181-190
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (641 KB)
کیفیت حمایت حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
محدثه عابدکهخاژاله، عطاالله صالحی
191-204
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (671 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد