مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395 - جلد اول
صلح و سازش با تکیه بر آموزه های میانجیگری کیفری«بانگاهی به آیین نامه اجرایی میانجیگری کیفری»
مهری زمان زاده بهبهانی ، علی آقاجری
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (753 KB)
رفع ابهام از وظايف زوجيت در قانون مدني
کبری پورعبدالله
13-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (973 KB)
بررسی شرایط اقرار در فقه امامیه و حقوق ایران
نادرمختاری افراکتی، محمدرضا ملک رئیسی
29-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (996 KB)
حقوق سیاسی اقلیت ها در حقوق اساسی ایران
اصغر زاهدی تیر
43-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1038 KB)
بازپژوهی مبانی حجیت علم قاضی در جرایم حدی
فیصل شریفی پور
53-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (846 KB)
بررسی تطبیقی رجوع در عقد هبه در فقه و حقوق مدنی و کیفری ایران
یوسف نورائی، ملیکه قدیر
66-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (864 KB)
بررسی فقهی حقوقی قاعده « اعانت بر اثم» و معاونت در جرایم
یوسف نورائی، فاطمه ریاحی
79-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (889 KB)
تجرّی و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا
یوسف نورائی، رقیه غفوری
82-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (720 KB)
بررسی انتقادی کاربرد اصول لفظی در قوانین مدنی و کیفری
یوسف نورائی، سیده فاطمه مقدس نیاک
90-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (758 KB)
تحلیل معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
سیدرضا سیدقاسمی اکبر آباد، سید محسن سیدقاسمی اکبرآباد
98-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (686 KB)
بررسی اعاده دادرسی در حقوق ایران
بهرام نوش دخت فارس، سیامک لطفیانی
109-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (906 KB)
بررسی داوری در حقوق تجارت داخلی
ابوالفضل سلطانی، سیامک لطفیانی
118-126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (778 KB)
بررسی حقوق مالکیت فکری و معنوی در حقوق ایران
اسداله نهانی، سیامک لطفیانی
127-141
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1126 KB)
ادله اثبات دعوی در حقوق ایران
اسداله نهانی، سیامک لطفیانی
142-154
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1103 KB)
تاثیر زمان و مکان بر تخییر بزهکار در پرداخت دیه
علی طالع زاری، عقیل خادملو
155-164
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (686 KB)
واخواهی:ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
مسعود شمس نژاد
165-177
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1129 KB)
بررسی جرم سایبری«پورنوگرافی» با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
یوسف نورائی، نعمت نوری
178-187
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (917 KB)
بررسی ادله مورد استناد فقها با تکیه بر شرط ذکورت در قضاوت
افسانه سامری، سید محسن جلالی
188-194
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (809 KB)
آثار نکاح با نگاه ویژه بر حقوق زوجه از دیدگاه اسلام و قوانین فقهی _حقوقی
محمد علی داوریار، مریم عباسی اول، فرزانه فریدانی
195-201
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (877 KB)
مقایسه‏ ی ماهوی انتقال مال غیر و معامله‏ ی معارض
رامین کاویانی فرد
202-210
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (751 KB)
تحقق اکراه بر قتل در تهدید به هتک عِرض و آبرو
سید مهدی انتظاری، احمد عباسزاده، حسین اسدزاده
211-217
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (617 KB)
سازگاری مجازات‌ اسلامی با کرامت انسان
محمد هادی یدالله پور
218-225
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
مراجع قضایی و شبه قضایی
علی رحمتی وند
226-245
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (839 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد