مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1398
تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی
مصطفی کلام زاده عشرت آباد
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (359 KB)
بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
پژمان الهامی
13-24
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (584 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد