مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398 - جلد دوم
سیاست جنایی افتراقی ایران در جرایم زنان
علی یوسف زاده، معصومه صالحی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (518 KB)
مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری فالگیری و رمالی در فضای مجازی
روح الله آهنگران
10-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (427 KB)
بازپژوهی مبادی فقهی مؤثر بر اجتهاد کارآمدِ مذاهب اسلامی (در بررسی رسانه و احکام رسانه ای)
مرتضی چیت سازیان، مهسا مولائی پناه
21-37
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (613 KB)
بررسی تطبیقی شرط بندی و تبانی در فوتبال از منظر حقوق ایران و قوانین بین المللی فوتبال
رامین فیروزیان مهرآباد
38-46
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (538 KB)
بررسی روابط با غیر مسلمان در فقه شیعه
امیر عزیزیان فارسانی، مریم عزیزیان فارسانی، تورج عزیزیان فارسانی
47-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (636 KB)
ارزیابی سیاست های کاهش آسیب بر معتادان خیابانی و مراکز ترک اعتیاد شهر تربت حیدریه
احمد محمدی
59-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (291 KB)
ارزیابی جایگاه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قضازدایی
هادی خرسند آستانجین، مسعود ارجمند
67-75
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (404 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد