مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1398 - جلد اول
بررسی حقوقی و تطبیقی روابط کار در انگلستان
محمد علی عشقی، امیرحسین تاریان
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (738 KB)
بررسی تاثیر طلاق والدین بر اعتیاد فرزندان در شهر شیراز
مهدی ناظمی، محسن دلاوری
10-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (548 KB)
ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379
شهرام وظیفه رضائی
23-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (422 KB)
تحلیل ضمانت اجرا های کیفری جرائم علیه خانواده در حقوق ایران
علی یوسف زاده، معصومه صالحی
32-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (835 KB)
اخلاق انسانی نقطه‌ی اشتراک حقوق بشردوستانه‌ی اسلامی و حقوق بین‌الملل کیفری
بهزاد رضوی فرد، میثم نوروزی
45-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (915 KB)
بررسی سند عادی در مالکیت در حقوق ایران با تاکید بر پذیرش از سوی شهرداری
مجید جمشیدی، ملیحه نصرتی، فاطمه عضدی، معصومه جهانی
56-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (780 KB)
الزامات دولت ها در گستره ی حق بر آموزش و حق بر سلامتی
زهرا صدر عرفانی
68-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (782 KB)
بررسی عدالت ترمیمی در تخفیف مجازات زنان بزهکار
شیدا عبدالله پور
84-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (842 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد