مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398 - جلد دوم
بررسی تاثیر طلاق والدین بر بزهکاری اطفال در شهر شیراز
مهدی ناظمی، محسن دلاوری
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
دولت الکترونیک و حریم خصوصی افراد
زهرا صدر عرفانی، ایوب طالب زاده
9-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (640 KB)
جرایم مبتنی بر ترک فعل در نظام کیفری ایران
علی جواهری
23-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (442 KB)
اصول بنیادین حاکم بر دادرسی ورزش فوتبال، با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه
محمد علی عشقی، امیر حسین تاریان
32-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (635 KB)
مطالعه تطبیقی قوانین موضوعه کودکان و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
فاطمه یادگاری
43-57
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (589 KB)
بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران و فرانسه
شیدا عبدالله پور
58-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (617 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد