مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398 - جلد اول
نقد و ارزیابی عوامل رافع مسئولیت کیفری در اساسنامۀ دادگاه کیفری بین المللی ICC
بهروز حسینی نژاد، رضا نوری
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (471 KB)
تبیین فقهی – حقوقی قلمرو تاثیر رابطه ابوت در نظام کیفری اسلام و حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
زهرا شیری، جعفر کوشا
11-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (606 KB)
عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و مبانی حق حیات در دین اسلام
بهادر باقرآبادی
24-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (596 KB)
اقدامات دولت ها برای مقابله با جرایم تروریستی (مطالعه موردی: داعش)
احسان آزادی
34-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (672 KB)
تبیین حقوق مدعی در مرحله صدور حکم و اجرای احکام از منظر فقه و حقوق کیفری ایران
هادی حاجیان، محمد مهدی زارعی، سعید ابراهیمی
53-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (521 KB)
بررسي قواعد حاكم بر قانون تجاري بين المللي آنسيترال با قوانين تجاري داخلي
بهزاد اخزری، جبار اخزری
62-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (501 KB)
استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اهمیت آن در حقوق بین الملل
سارا آقاجان بیگلو، حسین فرحی
72-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (776 KB)
مبانی و ماهیت مسئوليت مدني مهندس ناظر گاز ساختمان
مسعود مطهری نژاد
85-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (778 KB)
تأثیر مجازات های قضایی در پیشگیری از تکرار جرم سرقت
علی جواهری
97-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (468 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد