مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397 - جلد دوم
نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی رحم جایگزین
غلامعلی صفری، هرمز اسدی کوه باد، سید حسن حسینی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (582 KB)
مفهوم مجلس در خیار فسخ مجلس نسبت به معاملات نوین
کمال رئوف
11-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (547 KB)
مسئولیت مدنی نسبت به فشار روانی ناشی از جریان دادرسی
محمد طاهری
20-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (420 KB)
مبانی و ضوابط مستثنیات دین در فقه اسلامی و حقوق ایران
سید مهدی حججی، علی فقیه حبیبی
28-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (887 KB)
مبانی فقهی قاعده دَرأ و مقایسه آن با اصل برائت با رویکردی به قوانین موضوعه
جمال رضايى، مجتبی نصیری
51-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (533 KB)
مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران و اسلام
جمال رضایی حسین آبادی، مینا میرزائی
66-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (560 KB)
فراگشتي در امكان «مرجعیت زنان»
سيد سعيد شرف الدين طباطبائي، سيد حجت طباطبائي
81-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (559 KB)
سلب حق انتقال منافع به غیر از مستاجر از دیدگاه فقهی- حقوقی
محمود امامی نمین، مهدیه جور ابراهیمیان، سید مسیح حسینی
92-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (629 KB)
واکاوی و بررسی مبانی فقهی مزایده و دستکاری قیمت
داریوش بخردیان
108-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (492 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد