مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397 - جلد اول
مقایسه تفصیلی سه نظام حقوقی (ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)
المیرا فرخی
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (611 KB)
الزامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
احد جعفریان، اباست پورمحمد
13-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (511 KB)
مطالعه تطبيقي حقوق مصرف كننده در نظام های حقوقی
شهرام وظیفه رضائی
22-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (418 KB)
نحوه خلع ید از املاک مشاعی
حسن کاظم نژاد سنگرودی
31-37
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (476 KB)
بررسی جایگاه جامعه شناسی کیفری در تحول آیین دادرسی کیفری
فریبرز پرندین
38-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1017 KB)
مزایا و معایب قرارداد بای بک با تاکید بر تحریم های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
بهزاد اخزری
45-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (604 KB)
معیارهای قتل شبه عمد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
محمود مالمیر، محمدرضا شادمانفر، جواد پنجه‌پور، محمود حاتمی
56-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (536 KB)
بررسی شیوه های برخورد با قاچاق و تخریب اموال تاریخی- فرهنگی در حقوق کیفری ایران
فریبرز پرندین
70-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (736 KB)
درآمدی بر فقه سیاسی؛ تعریف، روش و قواعد
محمدحسین فتاحیان
91-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (420 KB)
نگرشي بر تعديل قرارداد
استاتیرا غلامی
99-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (594 KB)
رويه هاي قضايي مرتبط با مستثنيات دين
سید مهدی حججی، علی فقیه حبیبی
109-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (681 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد