مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397 - جلد دوم
بررسی جرم شناختی آزارهای جنسی زنان در محیط های شغلی
الناز گلبری ، عذرا هدایتی آرا
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (472 KB)
حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بین المللی
یوسف بی قامت کهریز
13-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
شرکت در قتل از منظر قانون و رویه قضایی
سام اکرمی ، سعیده اکرمی
27-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (613 KB)
نگرشی نو در اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری
کورش استکی
39-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (449 KB)
قضازدایی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان
نفیسه زائری
54-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (398 KB)
تعیین یا تخییر در حکم قصاص از منظر اولیای دم
محمد اسمعیل نصیری زارچ
60-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (606 KB)
بررسی خُمس معادن از نظر فقه و قانون موضوعه
سیدعلی هاشمی خانعباسی، محسن صادقی لاریمی
74-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (449 KB)
مفهوم کلمة«وَلَد» در آیات ارث و تأثیر آن در سهم الإرث نوه های یتیم
نبی اله پاک منش
82-92
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (605 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر مهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1. دکتر زهرا بهبهانی
 2. دکتر محمد تقی پور
 3. دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. دکتر موسی سعادتی
 5. دکتر هاشم اندیشه
 6. دکتر یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. جلال الدین حسابی
 11. سید محمد حیدری خورمیزی
 12. ابوالفتح خالقی
 13. سهیل ذوالفقاری
 14. سید علی مستجاب الدعواتی
 15. دکتر احسان پهلوانی فرد