مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397 - جلد اول
احکام و مستندات فقهی اجاره ابدان و ظهور عیب در اجرت و تعدد اجرت از منظر فریقین
عبداله رحیم خانی ، حمید خادم مسجدی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (549 KB)
مقایسه جرم محاربه و تروریسم در حقوق جزای ایران و فرانسه
سعید پزشکی زاده
12-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (443 KB)
مبانی مسئوولیت حقوقی پزشکان
استاتیرا غلامی ، مهدی یوسفی صادقلو
20-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (484 KB)
واکاوی جرائم اولیه و ثانویه سبز و مجازات آن در قوانین جزائی ایران، با تاکید بر مبانی فقه امامیه
طاهره سادات نعیمی ، فاطمه باقری
26-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (486 KB)
بررسی مسقطات ردّ و ارش در خیار عیب از نظر مذاهب پنجگانه
سیدحسین آل طاها
34-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (591 KB)
بررسی و نقد بدعت از دیدگاه ابن قیم جوزیه
ام البنین ذات نیکی ، زهرا جهانی
48-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (693 KB)
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور حقوقي و آيين دادرسي حاكم بر آن
فاضله حسیبی
62-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (600 KB)
بررسی راهکارهای حقوقی پیشگیری از خسارت های زیست محیطی با تأکید بر حقوق ایران و اتحادیه اروپا
بهزاد اخزری ، طیب افشارنیا
83-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (550 KB)
ممنونیت استفاده از سلاح های کشتارجمعی از منظر دیوان بین المللی کیفری و اسلام
بهمن بهری خیاوی
98-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (445 KB)
بررسی آثار دعوای خلع ید با تخلیه در ملک مشاعی
حسن کاظم نژاد سنگرودی
107-116
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (515 KB)
مطالعه تطبیقی حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایکسید
شهرام وظیفه رضائی
117-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (528 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد