مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
نظارت دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سید محمد حسینی، سنا قاسمی کهریزه
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (439 KB)
بررسی تاثير زمان و مكان در حقوق کیفری اسلامی
منصف به آئین
11-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (462 KB)
بررسی ماهیت محاربه و رابطه آن با افساد فی‌الارض
فاطمه زارع منشادی
27-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (520 KB)
بررسی تطبیقی خیارات عقود معاوضی در حقوق ایران و فقه امامیه
مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی
35-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (539 KB)
خصیصه‌های حقوقی تروریسم سایبری ( با تاکید بر ویژگی‌های جرم‌شناختی حملات سایبری هسته‌ای)
نجمه احمدی
48-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
چالش های قانون گذاری تروریسم
سیامک اصغرلو
59-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (461 KB)
بررسی تطبیقی موارد مختص فسخ عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه
مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی
67-79
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (601 KB)
ارتباط «شفافیت» با رشد درونی کارگزاران و جایگاه آن در حکومت مردم سالاری دینی
مصطفی امیری
80-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (531 KB)
تعلیق تعقیب و جایگاه آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نسرین خدابنده لو ، مریم حاجی زاده
91-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (557 KB)
تعهدات قوه قضایه در حمایت از حقوق متهمین
کورش استکی
102-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (515 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد