مجله علمی پژوهش در فقه و حقوق - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
نظارت دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سید محمد حسینی، سنا قاسمی کهریزه
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (439 KB)
بررسی تاثير زمان و مكان در حقوق کیفری اسلامی
منصف به آئین
11-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (462 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1. دکتر زهرا بهبهانی
 2. دکتر محمد تقی پور
 3. دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. دکتر موسی سعادتی
 5. دکتر هاشم اندیشه
 6. دکتر یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. جلال الدین حسابی
 11. سید محمد حیدری خورمیزی
 12. ابوالفتح خالقی
 13. سهیل ذوالفقاری
 14. سید علی مستجاب الدعواتی