مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396- جلد اول
قوانین مربوط به ترتیب و پایان حضانت ابهام ها و خلأ ها
بهروز جندقی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (539 KB)
قوانین حضانت کودک در قانون مدنی ایران آسیب ها و راهکارها
بهروز جندقی
9-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (478 KB)
بررسی جاسوسی از منظر فقه امامیه
یحیی میرعلی ، زینب السادات قره سید رومیانی
21-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (427 KB)
ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی
یحیی میرعلی
30-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (545 KB)
دادرسی غیابی در فقه امامیه و اهل سنت
رسول آقایی ، یحیی میرعلی
40-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (457 KB)
نقش اجمال و تفصیل در جرم قذف
یحیی میرعلی
52-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (413 KB)
مطالعه ی حدّ و قذف از دیدگاه کتاب های لغت و منابع فقهی
حسن اسدی، هرمز قنبری
61-71
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (440 KB)
اعلام زعامت رسمی سیاسی امام از دیدگاه فرقین
زری فیروزگاه
72-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
مبانی و مصادیق قاعده حرمت اعانت بر اثم در فقه امامیه
مریم کاوه چلیچه، فاطمه شمس ، رقیه سادات مومن
86-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (489 KB)
بررسي حقوق شهروندي از ديد گاه قانون ايران
سيد حسن آصفي ، سيد احمد حبيب ن‍ژاد
97-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (449 KB)
بررسی تطبیقی مجازات‌های تبعی در قوانین قدیم و جدید جزایی
فرزانه رادمهر
107-116
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (556 KB)
بررسی مجازات در قانون جزایی ایران
میلاد میوه یان
117-129
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (653 KB)
بررسی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن در قانون جزایی ایران
علیرضا رضائی سیابیدی
130-145
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
بررسی تطبیقی موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ( وین ) با حقوق ایران
مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی
146-157
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (438 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد