مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396-جلد دوم
بررسی حقوق مولفین در قانون ایران و مصر
علی پیلوا ، حسین انگورج تقوی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (343 KB)
بازخوانی ادله‌ی فقهی اذن ولی در نکاح باکره‌ی رشیده
میکائیل صفائی
10-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (635 KB)
قبض وتسلیم در عقود وآثار آن در فقه وحقوق ایران
زهرا وحیدی قلانلو ، ابراهیم جعفری خورشیدی
22-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (433 KB)
بررسی تفصیلی پلورالیسم یاتکثرگرایی دینی در آراء علمای اسلامی
فرهنگ افراسیابی
34-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (390 KB)
موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان چهارمحال و بختیاری
یوسف محمدحسینی حاجی ور
46-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (679 KB)
مسئولیت مدنی وزارت آموزش و پرورش در قبال افت تحصیلی دانش آموزان
یوسف محمدحسینی حاجی ور
60-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (849 KB)
مسئولیت مدنی دولت در قبال ریزگردها ناشی از رها اراضی ملی رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظیم در استان خوزستان
یوسف محمدحسینی حاجی ور
74-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (625 KB)
بررسی تحلیلی- انتقادی قاعده"لا دیه لمن قتله الحد او التعزیر"
سیده ساعده حسینی ، سید مهدی احمدی موسوی ، زهرا صالح آبادی
86-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (494 KB)
بازخوانی تحلیلی- انتقادی قاعده لا کفاله فی الحد
زهرا صالح آبادی ، سیده ساعده حسینی
94-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (452 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد