مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396-جلد اول
اعاده دادرسی احکام قطعی نوجوانان محکوم به قصاص نفس قبل از سال 92 و در پرتو قانون جدید
نفیسه زایری، محمدجوادکریمی، محمودسرخه
1-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (710 KB)
بررسی تطبیقی جرم سقط جنین درحقوق ایران و جمهوری عربی مصر
محمود سرخه، اکبر برزگر
18-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (417 KB)
زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه
علی اصغر محسنی
26-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (325 KB)
ربا و انواع آن در فقه اسلامی
محمدرضا شادمان فر ، روح الله شریفی
34-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (585 KB)
نقش و جايگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی
سجاد احرامی
49-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (288 KB)
بررسی تطبیقی نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران و انگلیس
ستار بهرامی، حمیده ره انجام
54-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (757 KB)
بررسی ماهیت حقوقی- اقتصادی سپرده های بانکی
یعقوب محمودیان
68-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (727 KB)
ماهیت قوانین حقوقی
علی صابری
83-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (309 KB)
حقوق شهروندی با تاکید بر مردم و فرهنگ
سید روح اله موسوی
89-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (307 KB)
احکام زینت زنان از دیدگاه مذاهب پنجگانه ی اسلامی
زینب بهزادی ، عبدالجبار زرگوش نسب، طاهر علی محمدی
96-104
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (412 KB)
موازین حاکم بر اجرای داوری خارجی در دادگاه ایران
شهروز جعفری
105-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (443 KB)
بررسی شیوه ها و راهکار های پیشگیری از جرایم اینترنتی از دیدگاه اساتید ارتباطات و فعالان حوزه فضای مجازی
علی گرانمایه پور ، فرزانه طاهرسلطانی
113-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (822 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد