مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396
پژوهشی در باره نکاح فضولی
خورشید مهدی زاده جیرکُل، حسین احمری
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (294 KB)
تاثير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر نظام حقوقي حاكم بر بازار سرمايه
بهزاد شیخی
11-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (497 KB)
مبانی فقهی نکاح موقت وثبت آن
ریحانه ایزدی، مصطفی رجائی پور
21-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (390 KB)
بررسی شرط عدم مسئوليت در فقه وحقوق ايران
صالح یمرلی ، زهرا وحیدی قلانلو
30-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (396 KB)
افراطی گری بین المللی و نقض حریم خصوصی
محمد غلامعلیزاده ، فرشید گودرزی
39-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (436 KB)
تعریف، پیشینه، اهداف و ویژگی های مجازات سالب آزادی
حمزه اسفندیاری بیات، یاسین مطهری
49-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (349 KB)
نظریه ی برچسب زنی در قواعد فقهی حقوق کیفری اسلام
بهروز کم
61-70
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (317 KB)
طراحی محیط(cpted)،با جستاری بر پیشگیری از جرم با نگاهی بر امنیت جامعه
مجتبی محمَّدی زاده کرمانی نژاد، نیلوفر نصیری مقدم
71-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (315 KB)
بررسی تطبیقی تمکین در حقوق ایران و فقه عامه
مهران اردستانی ، حسین انگورج تقوی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (429 KB)
بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه
مهران اردستانی ، حسین انگورج تقوی
89-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (456 KB)
جایگاه خسارت معنوی در حقوق و مبانی حقوقی آن
کمال رئوف
100-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (637 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد