مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد سوم
تحلیلی بر حقوق موزه خصوصی با نگاهی بر اساسنامه ایکوم (مطالعه موردی کنفرانس ایکوم –توکیو 2009)
هایده خمسه، احمد رضا فاطمی صدر
1 - 7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (542 KB)
بررسی شخصیّت حقوقی و قلمرو موضوعی در شرکت های عملی
کاظم کاظمی جلیسه، عیسی مقدّم
8-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (656 KB)
بررسی تحول غیریت سازی در سیاست خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب
مسعود افشار
16-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (728 KB)
بررسی روند قضائی دادگاه ها و دادسراهای اطفال و نوجوانان در جرائم مواد مخدر
شهلا معظمی ، مرتضی آذریان قهفرخی، شیوا کشاورزی
29-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (535 KB)
درآمدی بر جرائم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران
ابوالحسن ابوالحسنی ، امید دولاح ، محمدباقر بصیر
39-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (385 KB)
مطالعه تطبیقی اموالی که مالک خاص ندارد درفقه امامیه و قانون مدنی ایران
مریم فریدونی، مرضیه زنداقطاعی
46-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (443 KB)
بررسی مرور زمان در برخی از کشورهای جهان
سیده رزیتا هاشمی زاده
57-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (482 KB)
حریم خصوصی در اعمال پزشکی
سیدجعفر هاشمی باجگانی ، علی تولّائی، مهدی بیکی شورکی
66-79
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (364 KB)
بررسی استرداد دعوی در حقوق ایران و فرانسه
مونا انوری
80-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (294 KB)
معاینات پزشکی جنس مخالف از منظر فقه اسلام
یزدان شیری ، فاطمه احمدی
87-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (497 KB)
بررسی حقوقی وفقهی قرارداد عقیم
سیمین اسدزاده طالعی ، منوچهر داور
98-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (529 KB)
بررسی تطبیقی نکاح اتباع خارجه در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه
معصومه عربی نوده
107-113
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (316 KB)
بررسی مبانی و آثار حق مكتسبه در حقوق ایران
سارا ساسانی نژاد
114-124
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (328 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد