مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد دوم
منابع و مبانی حقوق بین الملل عمومی از دیدگاه اسلام
احمد متقی زاده
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (487 KB)
بررسی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980
ام البنین درویش پوریان، هرمز اسدی کوه باد
8-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (706 KB)
جایگاه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران؛ تقابل یا تکامل؟
سید سجاد کاظمی ، مصطفی کبیرزاده
18-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (536 KB)
بررسي تطبيقي جايگاه عدالت در حقوق زنان در ايران و افغانستان و نقش آنان در مشارکت و توسعه
محمدمهدی نوروزی، فاطمه رجایی
32-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (580 KB)
مبانی فقهی ضمان ناشی از جنایات حیوان
موسی زرقی، سید جواد خاتمی، افسانه نخعی پور
39-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (506 KB)
حقوق دارنده اسناد تجاری در ایران
نسیم عبداله زاده خامنه، محسن رسولوی بنیسی، علیرضا روستائی
49-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (519 KB)
تحلیلی بر حقوق موزه خصوصی با نگاهی بر اساسنامه ایکوم ( مطالعه موردی کنفرانس ایکوم – توکیو 2009)
هاییده خمسه، احمد رضا فاطمي صدر
61-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (655 KB)
پیشگیری وضعی و کاستن میزان جرایم با شناخت بزهکاران از طریق تاسیس بانکِ داده های انگشت نگاری DNA
یوسف نورائی، هادی توکّلی
68-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (681 KB)
امر آمر قانوني در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و مقايسة آن با ساير جرائم
یوسف نورائی، هادی توکّلی
74-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (823 KB)
بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر درآیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
بهرام سالاری، عباس بابایی خانه سر
89-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (838 KB)
بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری1392راجع به مفهوم شاکی وبزه دیده وآثارآن
حسین رنجبراصل، عباس بابایی خانه سر
99-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (572 KB)
چالش های حقوق زنان و کودکان در ایالات متحده آمریکا
مهرداد قربانی، روح اله موذنی
108-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (806 KB)
چالش های حریم خصوصی در مقررات و رویه های ایالات متحده آمریکا
مهرداد قربانی ، روح اله موذنی
119 - 126
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (497 KB)
مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
مریم دانشی کهنی، سید عطا الله صالحی، علی رفیعی مقدم
127-138
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (699 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق دکتر حمیدخادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3787
هیئت تحریریه
 1.  زهرا بهبهانی
 2. محمد تقی پور
 3. مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 4. موسی سعادتی
 5.  هاشم اندیشه
 6. یاسر شاکری
 7. زهرا بذرگر
 8. میثم موسی زاده
 9. سید محمدرضا موسوی فرد
 10. سید محمد حیدری خورمیزی
 11. ابوالفتح خالقی
 12. سهیل ذوالفقاری
 13. سید علی مستجاب الدعواتی
 14. احسان پهلوانی فرد